Bilim

Big Bang Teorisi Ve Dünya’nın Oluşumu !

Big Bang Teorisi Ve Dünya’nın Oluşumu !

Big Bang Teorisi (Büyük Patlama) İle Dünya Nasıl Oluşmuştur ?

Big Bang teorisi, evrenin milyarlarca yıl önce minik noktaların patlaması sonucu ile meydana gelmesinden ortaya çıkmıştır. Bu patlama ile parçalar oluşmuş ve bu parçalar birbirinden uzaklaşarak dağılması ile evreni ve gökyüzünü oluşturmuştur. Evrenin ve gökyüzünü oluşturan bu patlamaya Big Bang yani (Büyük Patlama) adı verilmiştir.

Big Bang Teorisi Ve Dünya'nın Oluşumu !

Ancak burada bir ilginç olay bulunmaktadır. Bilirsiniz ki patlamalar çevreye zarar vermektedir. Buna örmek verecek olursak bir volkan patlaması örnek verebiliriz. Volkan patlaması çevredeki kurulmuş olan düzenin bozulmasına sebep olur. Mesela örnek olarak ağaçların devrilmesi, evlerin yıkılması bunlara en güzel örnektir. Big Bang adı verilen (Büyük Patlama) ise milyarlarca volkan patlamasından daha büyük bir patlamadır. Bir çok patlama çevreye zarar verirken bu patlamanın sonucunda ise evren oluşmuştur. Bizim için özenle hazırlanan dünyamız ise Big Bang (Büyük Patlama)‘sı ile ortaya çıkmıştır.

Peki Büyük Patlamadan Sonra Dünya’nın Düzeni Nasıl Oluşmuştur ?

Big Bang (Büyük Patlama) ile dünyanın oluşması ve düzenini sağlayan Allah‘tır. Evrendeki bu düzen Allah‘ın sonsuz gücünün ve bilgisinin en güzel kanıtıdır. Allah bu patlamayı kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim‘de şöyle bildirir;

Enbiya Suresi 30. Ayet: İnkar edenler evren (gökler) ve dünya (yer) birbirleriyle bitişikte onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmüyorlar mı ? Yinede onlar inanmayacaklar mı ?

Ankebut Suresi, 44. Ayet: Allah gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Şüphesiz bunda inananlar için bir delil vardır.

Zariyat Suresi 47. Ayet: Ve evreni (göğü) kuvvetimizle kurduk. Muhakkak ki onu genişletmekteydi.

Allah büyük bir uyum içinde olan dev galaksileri, yıldızları ve gezegenleri yaratmış ve bunların içinde ise insanları ve diğer canlıların yaşamı için dün yayı yaratmıştır.  Kuran-ı Kerim‘de Allah‘ın bizim üzerimizdeki bu nimeti şöyle haber eder; Allah, gökleri ve yeri yaratan gökten su indirip onunla sizin için türlü ürünler çıkarandır. Güneşin ve ayı hareketlerinde sürekli emrinize amade kılan geceyi ve gündüzü de emrinize amade kılandır. Size her istediğinizi verdi.

big bang büyük patlama teorisi

İbrahim Suresi 32-34. Ayet: Eğer Allah’ın nimetlerini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz.

Big Bang (Büyük Patlama)‘sı ve dünyamızın oluşması ve evrenin genişlemesi yukarıdaki ayetlerde açıkça bildirilmiştir. İnsanların ortaya attığı teoriler, düşünceleri ve bilimsel araştırmaları Kuran-ı Kerimde bulunmaktadır.

 

Yazar hakkında

Ali Mutlu

Daha önceleri Türkiye'nin tanılan iki teknoloji sitesinde editör olarak belli bir süre çalıştım. Sonrasında bir şirkette yazılım uzmanı olarak işe başladım. Şuan özel bir şirkette Ağ mühendisi olarak görev yapmaktayım. Okumayı ve yazmayı seviyorum. Kurduğum bu sitede vakit buldukça ilgili olduğum konular hakkında yazılar yazıyorum. Bilim, teknoloji, tarih gibi konulara çok merakım vardır.